Оцінка відповідності GDPR та ISO 27001

GDPR (General data protection regulation) - це загальний регламент захисту даних (далі - Регламент), який з 25 травня 2018 року регулювати збір, уніфікацію і використання персональних даних в країнах ЄС. Дія даного Регламенту буде поширюватися і на компанії за межами ЄС, тому підприємства, які здійснюють діяльність на території Євросоюзу або в процесі своєї діяльності збирають дані громадян ЄС, повинні відповідати вимогам GDPR.

Стандарт ISO 27001 визначає процеси, що представляють можливість бізнесу встановлювати, застосовувати, переглядати, контролювати і підтримувати ефективну систему менеджменту інформаційної безпеки; встановлює вимоги до розробки, впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримки та вдосконалення документованої системи менеджменту інформаційної безпеки в контексті існуючих бізнес ризиків організації.Система управління інформаційною безпекою на основі стандарту ISO 27001 дозволяє:

  • Сертифікація по ISO / IEC 2700 на світі з 2006 по 2019 р
  • Зробити більшість інформаційних активів найбільш зрозумілими для менеджменту компанії
  • Виявляти основні загрози безпеці для існуючих бізнес-процесів
  • Розраховувати ризики і приймати рішення на основі бізнес-цілей компанії
  • Забезпечити ефективне управління системою в критичних ситуаціях
  • Проводити процес виконання політики безпеки (знаходити і виправляти слабкі місця в системі інформаційної безпеки)Чітко визначити особисту відповідальність
  • Досягти зниження і оптимізації вартості підтримки системи безпеки
  • Полегшити інтеграцію підсистеми безпеки в бізнес-процеси і інтеграцію з ISO 9001
  • Продемонструвати клієнтам, партнерам, власникам бізнесу свою прихильність до інформаційної безпеки
  • Отримати міжнародне визнання і підвищення авторитету компанії, як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх ринках

Підкреслити прозорість і чистоту бізнесу перед законом завдяки відповідності стандарту. Стандарт ISO 27001 гармонізований зі стандартами систем менеджменту якості ISO 9001 та ISO 14001 та базується на їх основних принципах. Більш того, обов'язкові процедури стандарту ISO 9001 потрібні і стандартом ISO 27001. Структура документації за вимогами ISO 27001 аналогічна структурі за вимогами ISO 9001. Велика частина документації, необхідна по ISO 27001, вже могла бути розроблена, і могла використовуватися в рамках ISO 9001. Таким чином, якщо організація вже має систему менеджменту згідно, наприклад, з ISO 9001 або ISO 14001), то переважно забезпечувати виконання вимоги стандарту ISO 27001 в рамках вже існуючих систем.

PCI DSS -Payment Card Industry Data Security Standard  - це сукупність вимог щодо забезпечення безпеки даних про власників платіжних карт, які зберігаються, передаються і обробляються в інформаційних системах організацій. Стандарт розроблений Радою за стандартами безпеки індустрії платіжних карт (Payment Card Industry Security Standards Council, PCI SSC), заснованим міжнародними платіжними системами, такими як: Visa, MasterCard, American Express, JCB і Discover.

Послуги щодо відповідності PCI, навчання і тестування на проникнення допоможуть вам виконати вимоги PCI DSS. Тісна співпраця з бізнесом та ІТ-командами, щоб впровадити рентабельне рішення,провести пентест з мінімальним ризиком впливу на виробничі системи і заповнити прогалини в навичках безпеки для команд розробників. Наша команда проведе комплексну оцінку відповідності до стандартів та розробить детальную дорожню карту для того, щоб наші Замовники могли успішно пройти сертифікацію.

Замовити консультацію

Введіть ваше ім'я
Введіть вірний E-mail
Введіть вірний телефон
Введіть вашу компанію